Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Ενημερωτικά videos KO

Η Κοινωνική Οικονομία

Η Κοινωνική Οικονομία είναι ένα σύνολο αντιλήψεων και δράσεων που αποσκοπούν στην διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων.

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα

Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα θεσμοθετείται με τον νόμο 4430/2016 "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία" ή Κ.ΑΛ.Ο.

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους 4019/2011 και τον πρόσφατο νόμο 4430/2016.

Η κοινωνική αποστολή της Κοινωνικής Επιχείρησης

Η κοινωνική επιχείρηση όπως φαίνεται και από την ονομασία της έχει διπλό χαρακτήρα. Ένα κοινωνικό εγχείρημα και μια επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Επιχειρησιακό profil της Κοινωνικής Επιχείρησης

Τα μέλη μιας κοινωνικής επιχείρησης πριν την ίδρυση της, θα πρέπει να απαντήσουν θετικά σε 7 σημεία ελέγχου.

Τα βήματα για την εγγραφή στο Μητρώο Κ.Αλ.Ο.

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. είναι απλή και περιγράφεται με λεπτομέρειες στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by