Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Σχέδια χρέωσης υπηρεσιών

Επιλέξτε τι ταιριάζει με τις ανάγκες σας

Σχέδια χρέωσης υπηρεσιών

Στοχευμένες υπηρεσίες

Ιδιωτικός τομέας

Τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσιών αφορούν στις βασικές ανάγκες μιας επιχείρησης. Για μια σε βάθος προσέγγιση των εταιρικών αναγκών, θα γίνει μια εισαγωγική συζήτηση και μια προσαρμοσμένη οικονομική συμφωνία.

Η διαπίστωση συμβουλευτικών αναγκών για μια επιχείρηση ή μια εταιρεία είναι μεγάλη ευθύνη μας και η αρχή μιας προσεκτικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Δημόσιος τομέας

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και προκλήσεις από τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες. Απαιτείται μια γενική επισκόπηση και προσοχή στα θεμελιώδη ζητήματα της οργάνωσής τους και η σταδιακή εναρμόνιση με τις αρχές της ΕΟΔ


Βασικό πακέτο

Πολύ μικρές επιχειρήσεις


€ (υπό συζήτηση)

ESG Εναρκτήριο πλάνο

Εταιρική συμβουλευτική

Εταιρικός σχεδιασμός 

Λογιστικός έλεγχος*

Πακέτο Premium

Πολύ μικρές επιχειρήσεις


€ (υπό συζήτηση)

ESG Συμβουλευτική

Εταιρική συμβουλευτική

Εταιρικός σχεδιασμός 

Λογιστικός έλεγχος*

Βασικό πακέτο

Μεσαίες επιχειρήσεις

& δημόσιος τομέας

€ (υπό συζήτηση)

ESG εναρκτήριο πλάνο

Εταιρική συμβουλευτική

Εταιρικός σχεδιασμός 

Λογιστικός έλεγχος*

Πακέτο Premium

Μεσαίες επιχειρήσεις

& δημόσιος τομέας

€ (υπό συζήτηση)

ESG Συμβουλευτική

Εταιρική συμβουλευτική

Εταιρικός σχεδιασμός 

Λογιστικός έλεγχος


Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διεύθυνση μας

Ελλάδα: Τρικάλων 17, ΤΚ., 173 42 Αθήνα,

Κύπρος: Τερσεφάνου, 7652, Λάρνακα

Email: contact@sseworkshop.gr

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by