Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Στρατηγική ESG

*Σύνταξη αναφορών ESG

Κοινωνικό Marketing

Θα θέλαμε να βοηθήσουμε

Συμβουλευτική / Καθοδήγηση

ESG για εταιρείες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Οι στρατηγικές ESG αποτελούν πλέον μέρος της ταυτότητας όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το αντικείμενο και τη νομική τους δομή. Οι πρακτικές ESG οδηγούν με σιγουριά την επιχείρηση σε βιώσιμη λειτουργία και την προστατεύουν από κάθε είδους κινδύνους. Ειδικότερα, όμως, οι επιχειρήσεις όλων των τύπων θα πρέπει πλέον να έχουν σχέδιο ESG, ώστε να γίνεται ορατός ο τρόπος λειτουργίας, οι σκοποί και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν. Η δημοσιοποίηση των πρακτικών που είναι βασισμένες στην ESG και η κατάλληλη υποβολή εκθέσεων θα είναι σύντομα η κοινή λογική και μια απαίτηση για τους δικαιούχους επιχορηγήσεων της ΕΕ.

ESG για την Τοπική Αυτοδιοίκηση/Δημόσιες Αρχές

Η στρατηγική στόχευση των Τοπικών Αρχών και οργανισμών θα πρέπει ουσιαστικά να επικεντρωθεί στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) όπως περιγράφονται στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Επομένως, οι τοπικές κυβερνήσεις χρειάζονται ένα σχέδιο ESG που να ακολουθεί διεθνείς πρακτικές ελέγχου, όπως οι μετρήσεις GRI. Παρέχουμε στους τοπικούς δημόσιους οργανισμούς τα απαραίτητα εργαλεία και καθοδήγηση για τη μέτρηση, την αναφορά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ESG.

Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Δελτία Αναφορών και Καθοδήγηση

Η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της προόδου των στελεχών κάθε οργανισμού στην εφαρμογή των πρακτικών ESG είναι απαραίτητη. Οι τεχνικές Coaching πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και την ταχύτητα ανταπόκρισης κάθε οργανισμού. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η αρχική εκπαίδευση για εσωτερικούς ειδικούς και στελέχη. Έτσι, θα γίνουν κατανοητοί οι λόγοι και οι στόχοι της θέσπισης μιας στρατηγικής ESG σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελλάδα: Τρικάλων 17, ΤΚ., 173 42, Αθήνα

Κύπρος: Τερσεφάνου, 7652, Λάρνακα

Email: contact@sseworkshop.gr

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by