Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

#Βιώσιμη

#Κοινωνική

ESG - Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Βιωσιμότητα

ΕΚΕ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ESG: Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διαχείριση

Συμβουλευτική συμμόρφωσης στα πρότυπα ESG

ESG - Η περιβαλλοντική και Κοινωνική Διαχείριση

Γιατί οι οργανισμοί πρέπει να είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμοι;

Σύμφωνα με τη McKinsey, ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες ή τη τοπική αυτοδιοίκηση να αυξήσουν την οικονομική τους σταθερότητα δημιουργώντας αποταμιεύσεις, ωθώντας την ανάπτυξη και μειώνοντας τον κίνδυνο. Η δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης ή μιας δημόσιας οντότητας περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας αξίας από την προμήθεια υλικών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στον σχεδιασμό ενός προϊόντος ή κοινωνικών υπηρεσιών και στη συνολική εκπλήρωση των λειτουργιών.


Γιατί οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να είναι κοινωνικά υπεύθυνοι;

Η διακυβέρνηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης μπορεί να τονώσει το ηθικό των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, η οποία έχει αντίκτυπο στο πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι μια εταιρεία ή μια τοπική αρχή. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης μπορούν να αυξήσουν την πίστη των ανθρώπων. Καλλιεργούν την αναγνώριση θετικών πολιτικών, αυξάνουν την εμπιστοσύνη των ωφελουμένων και δημιουργούν νοοτροπία κοινών. Αυτά τα στοιχεία είναι μεταξύ άλλων τα κλειδιά για την επίτευξη αυξημένης κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.


Η διαδικασία

Εφαρμόζεται ένας συνδυασμός ανάλυσης GAP και διαδικασιών συμμόρφωσης με τη GRI για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη πιθανών ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν με ειδική προσοχή στις κοινωνικές ομάδες.

Συμμόρφωση με το πρότυπο ESG

Οι οργανισμοί γίνονται πιο ανθεκτικοί σε κάθε επερχόμενη κρίση. Η σύνταξη αναφοράς δείχνει στους πιστωτές και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μιας κοινωνικής ή/και οικονομικής οντότητας τόσο τους περιβαλλοντικούς, όσο και τους κοινωνικούς στόχους.


Θα θέλαμε να βοηθήσουμε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ασκώντας επιχειρηματικότητα με ESG

Αναπτύξτε μια στρατηγική ESG

Η περιβαλλοντική, κοινωνική και στρατηγική διακυβέρνηση (ESG) είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη. Όλες οι επιχειρήσεις αναζητούν λογικά κέρδη, ωστόσο οι επενδυτές και οι πιστωτές χρειάζονται περισσότερα από αυτό. Ψάχνουν για βιώσιμες εταιρείες που κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος και προσφέρουν στους ανθρώπους καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Εταιρικοί Στόχοι

ESG Marketing

Η στρατηγική μάρκετινγκ που βασίζεται στο ESG είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έρευνα για την κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας στην οποία ζουν πιθανές ομάδες πελατών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα πάντα, από τον καθορισμό της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών, την αυτοπραγμάτωση των ίδιων των εργαζομένων της και την εποικοδομητική της σχέση με τους προμηθευτές. Στην πραγματικότητα, η επιχείρηση γίνεται κέντρο οικονομικής και κοινωνικής αξίας.

Συναλλακτική καθοδήγηση

Βελτίωση δεξιοτήτων ESG

Με το ESG business coaching είναι σαν να εκπαιδεύεις έναν πρωταθλητή. Καθοδηγούμε έναν επιχειρηματία ή κατάλληλα στελέχη της εταιρείας στην επιδίωξη επιχειρηματικών στόχων με βάση τις αρχές του ESG. Αναπτύσσουμε επιχειρηματικές στρατηγικές και τεχνικές για βιώσιμη και επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία. Το business coaching αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερότητα της επιχείρησης.


© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by