Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Αρθρογραφία Διεθνής

22 April, 2022

"SSE 2022 Strategic Plan in Greece"
S.Katomeris-C.Tsilikis

2023

"Mapping social and solidarity ecosystems"
OECD

2022

"EMES Activity Report 2022"
EMES Network

Definitions

"What are WISEs?" by ENSIE Network
ENSIE Network

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by