Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα

Εκπαιδευτικό αρχείο
Ενημερωτικά videos KO
Ενημερωτικά videos Business

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Πως παρεμβαίνουμε

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του SSEWORKSHOP είναι αποτέλεσμα βιωμάτων των εκπαιδευτών (ως κοινωνικοί επιχειρηματίες) και ακαδημαϊκής ή/και ερευνητικής εμπειρία.

Οι παρεμβάσεις γίνονται με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης:

  1. Δια ζώσης σεμινάρια σε αίθουσες με πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους/ες
  2. Webinars (μέσω zoom paltform ή άλλων ψηφιακών ευκολιών μέσων)
  3. Shandow Traning κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης (man to man)
  4. In-house σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού, με ειδική θεματική στόχευση.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by