Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Δημοσιεύσεις

Με αφορμή τον νόμο 4019/2011 (Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) και αργότερα με τον νόμο 4430/2016 (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις) η επικοινωνία σχετικά με τον σημαντικό και κρίσιμο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας έχει ενταθεί.
Στις επόμενες ενότητες ακολουθεί μια ποικιλία θέσεων, προτάσεων και εν γένει του διαλόγου που διαμορφώνεται συνεχώς και προωθεί την δεσπόζουσα θέση του τομέα στη χώρα μας όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by