Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Υπηρεσίες
Ατομική Συμβουλευτική
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Κατασκευή ιστοσελίδας
Ενημερωτικά videos Business
Λύσεις SEW
Το Social Economy Workshop (SEW) προσφέρει λύσεις σύγχρονης και ασύγχρονης υποστήριξης για την επιτυχή πορεία νέων ή ώριμων μικρών επιχειρηματικών προσπαθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) είναι η ολοκληρωμένη, καταγεγραμμένη σε μεγάλη ανάλυση επιχειρηματική σκέψη, που απαιτείται να υπάρχει και να συμφωνείται από όλους τους μετέχοντες στην επιχειρηματική πρωτοβουλία, λίγο πριν την εκκίνηση της επένδυσης.

Παρά την ορθότητα της παραπάνω φράσης που παραμένει πάντα ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικότητας εμείς στο SEW (Social Economy Workshop) πιστεύουμε ότι η πραγματικότητα διαφέρει - ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις - και αποδεικνύεται από την διεθνή πρακτική.

Έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως δεν είναι εφικτή η καταγραφή ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου από τις μικρές επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει κυρίως στις πολυμετοχικές ή στους μεγάλους οργανισμούς. Η έλλειψη αυτή είναι εύλογη και κατανοητή, διότι συνήθως δεν υπάρχει η γνώση της σύνταξης και προετοιμασίας του αλλά και κάποια σημεία που θα το έκαναν πειστικό και ρεαλιστικό δεν είναι από την αρχή σαφή ή/και γνωστά. Στην περίπτωση έναρξης των μικρών επιχειρήσεων είναι μάλλον σπάνιο να υπάρχουν ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, διότι είναι απούσα η ποικίλης φύσεως τεχνογνωσία, και η επιχειρηματική εμπειρία. Επιπλέον σε ορισμένες περιπτώσεις η λύση των εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών θεωρείται δαπανηρή και μη άμεσα αναγκαία.

Δείτε δωρεάν εισαγωγικό video

Λύσεις SEW
Το Social Economy Workshop (SEW) προσφέρει λύσεις σύγχρονης και ασύγχρονης υποστήριξης για την επιτυχή πορεία νέων ή ώριμων μικρών επιχειρηματικών προσπαθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by