Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Προσφορά Υπηρεσιών

Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Ατομική Συμβουλευτική
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Κατασκευή ιστοσελίδας
Ενημερωτικά videos Business

Οι υπηρεσίες, και η εμπειρία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι έχουν εμπορική ιδιότητα, δραστηριοποιούνται εντός της ελεύθερης αγοράς και ως εκ τούτου πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμες.

Ωστόσο η συμβουλευτική κοινωνικών επιχειρήσεων διαφέρει από αυτή των συμβατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων αφού η επιχειρησιακή τους ομοιότητα δεν υπερκαλύπτει τις σημαντικές τους διαφορές. Τόσο η ιδιαίτερη ιδρυτική δομή, η δημοκρατική τους διοίκηση και ο κοινωνικός σκοπός τους είναι οι μοναδικοί λόγοι ύπαρξης και ίδρυσης τους.

Είναι αναμενόμενο, αναγκαίο και απαραίτητο συνεπώς, οι υπηρεσίες που προσφέρονται να στοχεύουν αφενός στην βιώσιμη λειτουργία αλλά αφετέρου να εξασφαλίζουν απρόσκοπτα την κοινωνική αποστολή τους.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by