Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Υπηρεσίες
Ατομική Συμβουλευτική
Κατασκευή ιστοσελίδας
Ενημερωτικά videos Business
Εκπαίδευση SEW
Το Social Economy Workshop
(SEW) παρέχει αναλυτικά εκπαιδευτικά sessions σύγχρονης ή ασύγχρονης υποστήριξης για τις σημαντικές εταιρικές λειτουργίες.
  • Η σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα προϋποθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες (soft & hard skills) που αποκτώνται είτε μέσα από την τυπική εκπαίδευση (πανεπιστήμια, ειδικές σχολές) και την συνεχή κατάρτιση είτε μέσα από στοχευμένη επιμόρφωση και συνεχή συμβουλευτική.
  • Ο επιχειρηματίας ή το μέλος μιας επιχειρηματικής ομάδας πρέπει να είναι κάτοχος μιας ποικιλίας καθημερινών δεξιοτήτων και να είναι ευρυμαθής τόσο όσο απαιτεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του και το πεδίο όπου δρα.
  • Είναι σχεδόν αδύνατο η εταιρική ομάδα (κύριοι μέτοχοι) ή ένας ατομικός επιχειρηματίας να κατέχουν σε βάθος όλες τις εταιρικές δραστηριότητες χωρίς ειδικευμένη εξωτερική συμβουλευτική αλλά και την συνεισφορά του στελεχιακού δυναμικού του.

Η στελέχωση με ειδικούς επαγγελματίες είναι για όλες τις ώριμες επιχειρήσεις μια εύλογη και αναγκαία διαδικασία, μια συνήθης πρακτική. Για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ωστόσο μια πολυτέλεια ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Εταιρικό branding & brands

·Εταιρική στόχευση και καλλιέργεια κουλτούρας

Εταιρική στρατηγική

Εταιρική στρατηγική (Marketing plan, σχεδιασμός προϊόντων ή υπηρεσιών και εμπορικής πολιτικής)

Business Plan

·Αποτύπωση και παρακολούθηση business plan, παρακολούθηση και ανασχεδιασμός

Sales management

·Συστήματα προώθησης πωλήσεων, εκπαίδευση πωλήσεων, εμπορική πολιτική και συστήματα προώθησης.

Οικονομικός προγραμματισμός

Οικονομικός προγραμματισμός

(P n'L) και παρακολούθηση ταμειακών ροών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by