Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Τύποι Κοινωνικών επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση
Λίστα Φορέων Κ.Αλ.Ο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακολούθηση επιχείρησης πριν και μετά την έναρξη

Επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan)

Σχεδιασμός Marketing, στρατηγικές, εφαρμογή

Φύλλο κερδοφορίας (Pn'L Statement)

Στοχοθέτηση και ρόλοι

Οικονομικός προγραμματισμός, ροές

Δείκτες παρακολούθησης (KPI's)

Κατασκευή λειτουργικής ιστοσελίδας

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής υποστήριξης
Στέλιος Κατωμέρης, (PhD Social Economy)
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής υποστήριξης
Στέλιος Κατωμέρης
(PhD Social Economy)
  • Ο Στέλιος Κατωμέρης είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Οικονομίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Πάντειο Πανεπιστήμιο). Η διδακτορική του έρευνα αφορά στην Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση (Ιούνιος 2022).
  • Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική - μέθοδοι και Εφαρμογές" (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με κατεύθυνση την Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ) μέσω του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι ειδικός σύμβουλος Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Έχει εργαστεί από το 1982 και για πάνω από είκοσι χρόνια σε θέσεις υψηλής ευθύνης, ως Εμπορικός Διευθυντής, Διευθυντής Λειτουργιών (operations manager) και Γενικός Διευθυντής σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη).
  • Από το 2002 είναι ελεύθερος επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ από το 2013, είναι εξειδικευμένος σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Από τον Ιούνιο του 2013 είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος ΔΕ της Κοιν.Σ.Επ. "Αλληλεγγύη Ν.Π." με έδρα την Αττική (Γλυφάδα) και αντικείμενο την συμβουλευτική επιχειρήσεων.
  • Διαθέτει σημαντική επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη όλων των τύπων επιχειρήσεων και την απαραίτητη ενσυναίσθηση στις προκλήσεις που αφορούν την λειτουργία των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας - ειδικότερα των Κοιν.Σ.Επ. και ΣυνΕργ.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by