Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Ατομική Συμβουλευτική

Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Κατασκευή ιστοσελίδας
Ενημερωτικά videos Business

Συλλογική και Κοινωνική Ωφέλεια

Ο αρχαίος Έλληνας σοφιστής Πρωταγόρας που δίδαξε στην Αθήνα είχε πει: "Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος". Στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα με ελεύθερη μετάφραση η φράση αυτή σημαίνει ότι, ο άνθρωπος αποτελεί μέτρο κάθε αντίληψης και γνώσης. Για τον λόγο αυτό οι υποκειμενικές θέσεις κάθε ατόμου κρίνουν και καθορίζουν την ατομική πορεία και εξέλιξη του. Η ατομική συμβουλευτική είναι σημαντική για την επιχειρηματική δράση και περιλαμβάνεται - προηγείται μάλιστα - της επαγγελματικής. Η επιχείρηση ξεκινάει από το προσωπικό όραμα κάθε ανθρώπου και μελλοντικού επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενου. Αποτελεί την υποκειμενική θέαση των πραγμάτων όπως τα βλέπει και όπως θα ήθελε να δράσει για αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by