Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Βασικές Ενότητες

Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Ατομική Συμβουλευτική
Επαγγελματική Ανάπτυξη
Κατασκευή ιστοσελίδας
Ενημερωτικά videos Business

Ανάπτυξη και περιγραφή Ιδέας

Μελέτη σκοπιμότητας

Περιγραφή δραστηριότητας

Στοχοθέτηση και ρόλοι

Επιχειρηματικό σχέδιο

Έναρξη εργασιών

Σχεδιασμός Marketing, στρατηγικές και εφαρμογή

Έρευνα αγοράς, επικαιροποίηση σχεδίου δράσης

Μελέτη βιωσιμότητας, Συγκριτική μελέτη, Παρακολούθηση

Οικονομικός προγραμματισμός, Ταμιακές ροές

Δείκτες παρακολούθησης (KPI's)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by