Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Ενημερωτικά videos Business

Business plan1

Έχουν πολλά ειπωθεί για το επιχειρηματικό σχέδιο ή στην αγγλοσαξονική ορολογία business plan. Τι είναι στην πραγματικότητα;

Business plan2

Η Επιτελική Σύνοψη (executive summary), είναι μια περίληψη που εμπλουτίζεται συνεχώς έως τη τελική μορφή του Business Plan.

Διαχείριση 1

Η παρακολούθηση και κατεύθυνση μιας επιχείρησης αποκαλείται διοίκηση επιχείρησης και αποτελεί ένα ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της.

Διαχείριση 2

Αφού έχουμε κατανοήσει τις βασικές αρχές μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποτύπωση τους με ένα βασικό φύλλο EXCEL.

Νέο video

Coming soon!

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by