Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Δημοσιεύσεις Ελλάδα

Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα

Αδάμ, Καβουλάκος, 2018, Θεσμικό πλαίσιο

Γεώρμας, 2019, The Undelivered Potential, Soc.Coop. Enterprises

Κατωμέρης, Τσιλίκης, 2019, Ο ρόλος της ΔΒΜ στην ανάπτυξη της ΚΟ


Επιστημονικές εργασίες-έρευνα-διατριβές

Μοδιανός, 1980, Ανεργία-Ψυχικές διαταραχές

Μαυρίδης, 2005, PhD, Κοινωνικός αποκλεισμός και Ιδεολογία

Αδάμ, 2012, PhD, Κοινωνική Οικονομία, Εργασιακή Ένταξη

Αντωνοπούλου κ.α, 2014, Εγγυημένη Απασχόληση

Κώστας, 2014, PhD, ΚΟ, Η Περίπτωση του δήμου Καβάλας

Τσιλίκης, 2016, PhD, Από τις Κοινωνικές υπηρεσίες στις ΚΕ

Κατωμέρης, 2022, PhD, ΚΟ και Απασχόληση, στην Ελλάδα της Κρίσης

Κουραχάνης, Η ιδιότητα του Πολίτη

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by