Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση

Ορισμοί
Φορείς της Κ.Αλ.Ο
Τύποι Κοινωνικών επιχειρήσεων
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η απασχόληση στην Κοινωνική Οικονομία επιτυγχάνεται μέσω της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η αρχική ίδρυση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης σηματοδοτεί την απόφαση του κάθε ενδιαφερόμενου/ης να δημιουργήσει από την αρχή και στην συνέχεια να συντηρήσει την θέση εργασίας που επιθυμεί.

Συνεπώς, η συμμετοχή σε μια κοινωνική επιχείρηση προσφέρει στον ενδιαφερόμενο την δυνατότητα δημιουργίας της δικής του θέσης εργασίας και του δίνει την αυτοπεποίθηση της ενεργητικής συμμετοχής στο "θαύμα" αποκατάστασης και επανασχεδιασμού της επαγγελματικής του πορείας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού.

Το γεγονός ότι κάθε πλεόνασμα που πιθανά προκύπτει από την δραστηριότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν διανέμεται στα μέλη αλλά επανεπενδύεται στην απασχόληση η στην αύξηση των θέσεων εργασίας ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και συντελεί στην συνέχιση των προσπαθειών των κοινωνικών επιχειρηματιών.

Όπως είναι κατανοητό, το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την στόχευση της απασχόλησης είναι η οικονομική ευρωστία και η βιώσιμη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by