Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Φορείς της Κ.Αλ.Ο
Τύποι Κοινωνικών επιχειρήσεων
Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση
Λίστα Φορέων Κ.Αλ.Ο

Η Κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΕ) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του επιχειρείν ο οποίος αποσκοπεί μέσω του πιθανού πλεονάσματος που δημιουργείται, να συνδράμει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. ανεργία, φτώχεια).

Στην Ελλάδα η ΚΕ περιγράφεται από τον νόμο 4430/16 (Κ.Αλ.Ο., Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) και αποτελείται από φορείς όπως οι Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις), οι Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης), οι ΣυνΕργ (Συνεταιρισμοί Εργαζομένων).

Η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων Κ.Αλ.Ο. είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Για δωρεάν Συμβουλευτικές υπηρεσίες δείτε εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

Δείτε εισαγωγικό ενημερωτικό video

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by