Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Το ατομικό σχέδιο δράσης προετοιμάζεται μέσω ειδικών συνεδριών life coaching. Είναι μια διαδικασία που συζητείται και συμφωνείται με τον εκπαιδευτή (coach) τον οποίο θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (coachee). Είναι αποτέλεσμα κατανόησης της τρέχουσας κατάστασης και της μεσοπρόθεσμης στόχευσης που έχει επιλεγεί από τον ενδιαφερόμενο. Έχει αρχή και τέλος αλλά και ενδιάμεσα στάδια ελέγχου.

Δείτε δωρεάν εισαγωγικό video

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by