Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Όλες οι επιχειρήσεις με δωρεάν Εγγραφή έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της θεματικής βιβλιοθήκης και αρθρογραφίας.

Δωρεάν συμβουλευτική για Κοινωνικές Επιχειρήσεις!

Όλες οι νεο-ιδρυόμενες Κοινωνικές επιχειρήσεις της Κ.Αλ.Ο., λαμβάνουν δωρεάν συμβουλευτική (τηλεφωνικά ή σε ομαδική διαδικτυακή συνεδρία) για ιδρυτικά και λειτουργικά θέματα και ειδικές τιμές για κατασκευή ιστοσελίδας. Μπείτε στο SSEWORKSHOP (ελεύθερη είσοδος)

Λεπτομερής ενημέρωση και περιγραφή των υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων για την νέα περίοδο 2024-2025 επικοινωνήστε

Η προϋπηρεσία σε πολλούς τύπους επιχειρήσεων αλλά και η ενσυναίσθηση συντελεί στην κατανόηση με βιώσιμο τρόπο, και στην επιτυχή συνεισφορά μας στην προσπάθεια κάθε πρωτοβουλίας.

Με εμπειρία και ευαισθησία προσεγγίζουμε τις ανάγκες της μικρής επιχείρησης - η οποία ξεκινάει με όνειρα και σε πολλές περιπτώσεις με οριακή επάρκεια κεφαλαίων - ώστε να είμαστε χρήσιμοι στην πραγματοποίηση των στόχων της.

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by