Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Υπηρεσίες Environmental & Social Governance

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδων που προσφέρονται από το SSEWORKSHOP

Για την σωστή και επαγγελματική εικόνα της επιχείρησης σας, προσφέρονται δυναμικές ιστοσελίδες για εύκολη ενημέρωση και χρήση από τον κάτοχο για συνεχή επικαιροποίηση περιεχομένου. Δείτε στην ενότητα με τα υποδείγματα ιστοσελίδων και διαλέξτε ένα από τα προτυποποιημένα templates που προσφέρουμε για κάθε επαγγελματική κατεύθυνση.

Ενδεικτικές τιμές*

*Ειδικά για φορείς Κ.Αλ.Ο.

Κυλιόμενη ιστοσελίδα (Landing page)

280€*

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας (δείτε υποδείγματα)

4 ενότητες επιλογής (π.χ. Αρχική, υπηρεσίες, επικοινωνία κλπ)

Εισαγωγή ετοίμων κειμένων και φωτογραφιών

Δημιουργία ενός slide εικόνων

Φόρμα επικοινωνίας

Σύνδεση με social media

Responsive Design (προσαρμογή στις συσκευές πρόσβασης)

Google Maps

Google analytics

Συμμόρφωση με GDPR

Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL για 1 έτος

Domain Νame για 1 με 2 έτη (ανάλογα την κατάληξη)

Web hosting για 1 έτος

Εκπαίδευση - Παρουσίαση χρήσης ιστοσελίδας

*Η αξία δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

Πολυσέλιδο Website

400€*

Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας (δείτε υποδείγματα)

Πρότυπο template (δείτε υποδείγματα)

5 σελίδες επιλογής (π.χ. Αρχική, υπηρεσίες, επικοινωνία κλπ)

έως 3 υποσέλιδα σε κάθε σελίδα

Εισαγωγή ετοίμων κειμένων και φωτογραφιών

Δημιουργία ενός slide εικόνων

Φόρμα επικοινωνίας

Σύνδεση με social media

Responsive Design (προσαρμογή στις συσκευές πρόσβασης)

Google Maps

Google analytics

Συμμόρφωση με GDPR

Web hosting για 1 έτος

Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL για 1 έτος

Domain Νame για 1 με 2 έτη (ανάλογα την κατάληξη)

Εκπαίδευση - Παρουσίαση χρήσης ιστοσελίδας

*Η αξία δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

© copyright SSEWORKSHOP 2022 | Powered by